Midroc Electro AB

Postadress
Box 117, 573 22 Tranås

Fakturaadress
Box 501, 811 25 Sandviken

Besöksadress
Svampgatan 2, 573 43 Tranås

Telefon 0140-180 60

Kontaktpersoner
Mel Harrysson
mel.harrysson@midroc.se, 070-566 33 68

Ulf Bengtson
ulf.bengtsson@midroc.se, 070-579 65 07

Staffan Johansson
staffan.x.johansson@midroc.se, 070-288 22 63